+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

czwartek, 23 październik 2014 08:01

Data poniesienia pierwszego wydatku w VAT-26

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć informację o tych pojazdach (VAT-26). W informacji tej należy wskazać datę poniesienia pierwszego wydatku. Czy przez „pierwszy wydatek” należy rozumieć wydatek potwierdzony fakturą, czy też np. opłatę uiszczaną w organie rejestrowym za rejestrację pojazdu?

Przez „pierwszy wydatek” należy rozumieć wydatek, o którym mowa w katalogu zawartym w art. 86a ust. 2 ustawy o VAT, czyli wydatek związany z czynnością opodatkowaną podatkiem VAT.

Wskazany w pytaniu wydatek (opłata za rejestrację pojazdu) dotyczy czynności stanowiących zadania realizowane przez organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT), zatem tego rodzaju wydatek nie jest wydatkiem w rozumieniu ustawy o VAT.

źródło: www.mf.gov.pl

Najnowsze artykuły