+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 942
Thursday, 12 June 2014 15:14

Dodatkowe badanie techniczne do 30 czerwca

Zmiany w ustawie o VAT, które weszły w życie 1 kwietnia 2014 r. nakładają na podatników dodatkowe obowiązki związane z potwierdzeniem spełniania określonych warunków technicznych, jakie musi posiadać pojazd samochodowy by móc od niego odliczać 100% VAT-u. Mowa o dodatkowych badaniach technicznych. Dodatkowe badanie oraz zaświadczenia wydane przed dniem 1 kwietnia 2014 r. w związku ze zmianą katalogu pojazdów, co do których stwierdzenie spełnienia technicznych warunków dokonywane było na podstawie dodatkowego badania technicznego, zaświadczenia wydane na tę okoliczność do dnia 31 marca 2014 r. tracą – z jednym opisanym poniżej wyjątkiem – swoją moc. Konieczne jest zatem przeprowadzenie „nowego” dodatkowego badania technicznego. Badanie to powinno zostać przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (czyli przed 1 lipca 2014 r.).
(Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej)

Jeżeli przed upływem najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego lub przed 1 lipca 2014 r. dojdzie do sprzedaży takiego pojazdu, wówczas dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone nie później niż przed dniem dokonania sprzedaży.
(Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 ustawy nowelizującej)

Zaświadczenia wydane przed dniem 1 kwietnia 2014 r. dla pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, zachowują swoją ważność dla potrzeb stosowania nowych przepisów, o ile w pojazdach tych nie zostały wprowadzone zmiany skutkujące niespełnieniem warunków technicznych uprawniających do pełnego odliczenia podatku VAT.
(Podstawa prawna: art. 9 ust. 3 ustawy nowelizującej)

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl