+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 942
Tuesday, 14 October 2014 12:03

Forma przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) jako płatnik składek jesteś zobowiązany przekazywać do ZUS zgłoszenia do ubezpieczeń, imienne raporty miesięczne, deklaracje rozliczeniowe, inne dokumenty niezbędne oraz korekty tych dokumentów w wybranej formie, tzn.:
drogą elektroniczną, korzystając z aplikacji e-Płatnik udostępnionej na www.pue.zus.pl bądź
aktualnej wersji programu PŁATNIK (dostępnej na www.zus.pl lub w każdej terenowej jednostce ZUS) lub
innego oprogramowania interfejsowego albo
w formie papierowej lub wydruku z oprogramowania interfejsowego.

Jeśli chcesz korzystać z oprogramowania interfejsowego, to musi być ono zgodne z wymaganiami zdefiniowanymi przez ZUS i potwierdzone w sposób określony w art. 21 i 22 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Z formy papierowej albo w formie wydruku z oprogramowania interfejsowego mogą korzystać jedynie płatnicy składek rozliczający składki za nie więcej niż 5 osób. Niemniej jednak w uzasadnionych przypadkach, na Twój wniosek jako płatnika składek złożony w jednostce terenowej ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może upoważnić Cię jako płatnika składek rozliczającego składki za więcej niż 5 osób do przekazywania dokumentów w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie wydruku lub przy pomocy nośników elektronicznych w formie dokumentu elektronicznego z oprogramowania interfejsowego.

Płatnicy składek składający dokumenty w formie papierowej powinni:
zapoznać się przed wypełnieniem odpowiednich formularzy z zamieszczonymi w nich informacjami,
wypełnić pola formularzy w wyznaczonych kratkach komputerowo, na maszynie lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Źródło: www.zus.pl