+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 942
Wednesday, 29 January 2014 15:59

Nowe terminy wystawiania faktur

Nowelizacja ustawy o VAT z 7 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 35, z późn. zm.) wprowadziła zmiany dotyczące zasad wystawiania faktur. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2014 r. i zmieniają zasady dotychczas ujęte w  rozporządzeniu Ministra Finansów. Obecnie najważniejsze regulacje dotyczące fakturowania mają rangę ustawy i można je znaleźć w art. 106a-106q ustawy o podatku od towarów i usług.

Dodatkowo Minister Finansów przed końcem ubiegłego roku wydał Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Rozporządzenie to uzupełnia regulacje zawarte w ustawie o VAT o kwestie związane z fakturowaniem usług transportowych oraz czynności zwolnionych z VAT.

Podstawowy termin wystawiania faktur od 1.01.2014r

Do 31.12.2013 r. podstawowym terminem na wystawienie faktury był okres do 7 dni, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Od początku 2014 roku przedsiębiorca ma czas na wystawienie faktury do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę (art.106i ustawy o podatku od towarów i usług). Również w przypadku otrzymania części lub całości zapłaty za wykonanie usługi lub dostarczenie towaru przedsiębiorca wystawia fakturę zaliczkową do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym otrzymano zapłatę (art. 106b ust1 pkt 4). Wobec powyższego według ogólnej zasady termin na wystawianie faktur znacząco się wydłużył.

Natomiast brak obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych następuje w przypadku gdy zapłata dotyczy:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4, tj. jeżeli zapłata dotyczy:
 • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

świadczenia usług:

 • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
 • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
 • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 • stałej obsługi prawnej i biurowej
 • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, czyli:

 • poz. 140 - 36.00.20.0 - Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych
 • poz. 141 - 36.00.30.0 - Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych
 • poz. 142 - ex 37 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
 • poz. 143- 38.11.1 - Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
 • poz. 144 - 38.11.2 - Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu
 • poz. 145 - 38.11.6 - Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne
 • poz. 146 - 38.12.1 - Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych
 • poz. 147 - 38.12.30.0 - Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu
 • poz. 148 - 38.21.10.0 - Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia
 • poz. 149 - 38.21.2 - Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne
 • poz. 150 - 38.22.19.0 - Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych
 • poz. 151 - ex 38.22.2 - Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)
 • poz. 152 - 39.00.1 - Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem
 • poz. 153 - 39.00.2 - Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń
 • poz. 174 - 81.29.12.0 - Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu
 • poz. 175 - 81.29.13.0 - Pozostałe usługi sanitarne

z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Dodatkowe terminy wystawiania faktur

W nowelizacji ustawy o VAT przewidziano wyjątki od ogólnej zasady podstawowego terminu wystawiania faktur. Szczególne terminy dotyczą m.in. świadczenia usług budowlanych oraz dostawy książek drukowanych. W art. 106i ust. 3 i 4 ustawy o VAT zostały określone  najpóźniejsze terminy wystawiania faktur:

 • do 30 dnia od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych;
 • do 60 dnia od dnia wydania towarów w przypadku dostawy książek drukowanych - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych;
 • do 90 dnia od dnia wykonania usługi drukowania książek - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

z upływem terminu płatności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, tj.: dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
świadczenia usług:

 • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (patrz w ramce powyżej),
 • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
 • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 • stałej obsługi prawnej i biurowej
 • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Dodatkowe terminy wystawiania faktur dotyczą sprzedaży towarów w opakowaniach zwrotnych (art. 106i ust. 5 ustawy o VAT). Jeżeli przedsiębiorca dokonał dostawy towaru w opakowaniu zwrotnym a przedtem pobrał kaucję za opakowanie lub określił ją w umowie dostawy to w przypadku gdy opakowanie nie zostało zwrócone najpóźniej można wystawić fakturę do:

 • 7 dni od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania;
 • 60 dni od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.

Prawo do wcześniejszego wystawiania faktur

Zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy o VAT faktury mogą być wystawiania najwcześniej 30 dni przed:
dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Należy jednak zwrócić uwagę na wyjątki od możliwości wcześniejszego wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonania usługi. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku usług i dostaw ciągłych oraz:
   

a. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
b. świadczenia usług (oprócz usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług):

 • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,

wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,

 • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
 • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 • stałej obsługi prawnej i biurowej ,
 • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.