+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 942
Tuesday, 03 June 2014 12:26

Nowy standard rachunkowości – sprawozdanie z działalności

15 maja 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów ogłoszono nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 "Sprawozdanie z działalności". KSR nr 9 ma zastosowanie do sprawozdań z działalności sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2014 r. z możliwością jego wcześniejszego stosowania.

Celem Krajowego Standardu Rachunkowości jest pomoc w sporządzeniu sprawozdania z działalności, zgodnego z przepisami ustawy o rachunkowości, odpowiadającego oczekiwaniom użytkowników, a zarazem promowanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Zgodnie ze standardem, sprawozdanie z działalności jest sprawozdaniem opisowo-liczbowym i ma zindywidualizowany charakter, gdyż odzwierciedla specyfikę działalności jednostki i przedstawia jej osiągnięcia oraz zamierzenia. Dlatego nie jest ani możliwe, ani zasadne tworzenie jednolitego, szczegółowego wzorca takiego sprawozdania. Odpowiednio standard zawiera tylko wskazówki odnoszące się do pożądanych cech, zawartości i układu sprawozdania z działalności oraz zasad jego sporządzania i prezentacji. Stosując wskazówki zawarte w standardzie, jednostka – realizując postanowienia Ustawy – dostosowuje sprawozdanie z działalności do oczekiwań użytkowników uwzględniając zarazem właściwości jednostki, a w szczególności rodzaj, rozmiary i złożoność prowadzonej działalności oraz formę prawną.

Standard jest adresowany do jednostek – osób prawnych określonych w art. 49 i 55 Ustawy o Rachunkowości, sporządzających roczne sprawozdania finansowe zarówno w myśl przepisów Ustawy, jak i MSR.

Celem sprawozdania z działalności (pkt 4.1. KRS nr 9) jest wzbogacenie wiedzy o jednostce dzięki dostarczaniu jego użytkownikom istotnych informacji uzupełniających sprawozdanie finansowe, z którym jest powiązane, oraz informacji dodatkowych ułatwiających ocenę jednostki – jej działalności, sytuacji i zamierzeń. Podandto zgodnie ze standardem sprawozdanie z działalności powinno spełniać odpowiednie cechy jakościowe. Sprawozdanie powinno być użyteczne, wiarygodne, przydatne, zrozumiałe, porównywalne.