+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

poniedziałek, 03 marzec 2014 07:44

Obowiązek złożenia zeznania rocznego mimo braku PIT-11

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli podatnik pracował na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło to powinien wypełnić zeznanie roczne korzystając z informacji przekazanych przez pracodawcę na formularzu PIT-11. Podstawowy termin przekazywania informacji PIT-11 pracownikom i urzędom skarbowym to 28 luty 2014 r. W przypadku ustania stosunku pracy w ciągu roku podatkowego podatnik ma prawo do uzyskania informacji PIT-11 w ciągu 14 dni od złożenia pisemnego wniosku.

Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) jest podstawą sporządzania zeznania rocznego przez podatnika (jeżeli wcześniej pracownik nie wybrał możliwości sporządzenia rozliczenia rocznego przez pracodawcę). Czasami jednak dochodzi do sytuacji, w której pracownicy nie otrzymują terminowo albo wcale informacji PIT-11 od swojego pracodawcy, np. w wyniku błędu lub przeoczenia. Należy jednak zwrócić uwagę, że brak PIT-11 nie zwalnia podatnika od obowiązku złożenia do urzędu skarbowego zeznania rocznego. W takim przypadku podatnik powinien sporządzić zeznanie roczne na podstawie zebranych informacji np. paski z wynagrodzeń, ZUS-RMUA, umowy o pracę, rachunki do umów zleceń, umów o dzieło.

Informacje zebrane przez podatnika zawarte na paskach wynagrodzeń czy na ZUS-RMUA pomogą przy wypełnianiu zeznania rocznego. Z nich można uzyskać dane o kwocie przychodu, kosztach uzyskania przychodów, wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne oraz kwoty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych przez płatnika. Jeśli podatnik nie posiada takich danych, a jedyna informacja jaką ma to kwota wypłaty to również może poradzić sobie z wypełnieniem zeznania rocznego wykorzystując do tego celu internetowe kalkulatory wynagrodzeń. Do tak wypełnionego zeznania rocznego należy dołączyć informację o tym, że zeznanie zostało sporządzone na podstawie dostępnych dokumentów, ponieważ podatnik nie otrzymał informacji PIT-11.

Najnowsze artykuły