+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 942
Monday, 24 February 2014 08:39

Odliczenie VAT od paliwa – zmiany od 1 kwietnia 2014 r.

Od 1 kwietnia 2014 roku zmienią się zasady związane z odliczaniem podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi  m.in. z tytułu zakupu paliwa. Obecnie podatnicy mogą odliczać VAT w 100% od zakupu paliwa do samochodów z homologacją N1. Po 1 kwietnia   z takiego odliczenia będą mogli korzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy spełnią określone wymogi zawarte w nowelizacji ustawy o VAT.

Definicja pojazdu samochodowego

Nowelizacja ustawy o VAT, która wejdzie w życie w kwietniu wprowadza definicję pojazdu samochodowego. Zgodnie z nią przez pojazd samochodowy rozumie się pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Natomiast w przepisach ruchu drogowego (ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym) czytamy, że za pojazd samochodowy uznany będzie pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego).

Pełne odliczenie podatku VAT od zakupu paliwa

Od 1 kwietnia 2014 roku istotną sprawą będzie określenie, czy dany pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli tak, to podatnik będzie miał prawo do odliczenia 100% wartości podatku naliczonego wynikającego z faktury nabycia paliwa. Przedtem musi jednak spełnić określone warunki. Na stosownym formularzu musi poinformować urząd skarbowy o tym, że dany pojazd samochodowy wykorzystywany jest wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej. Kolejny warunek, który musi spełnić podatnik to prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu dla danego samochodu.

W nowelizacji ustawy o VAT dokładnie wymieniono warunki, jakie powinien spełniać pojazd samochodowy aby mógł być zakwalifikowany jako pojazd wykorzystywany wyłącznie w celach firmowych. Zgodnie z ustawą pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

a) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
b) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Częściowe odliczenie podatku VAT od paliwa od 1 kwietnia 2014 r.

Od 1 kwietnia 2014 roku częściowe odliczenie podatku VAT w wysokości 50% podatku naliczonego od zakupu paliwa jest możliwe w przypadku nabycia paliwa dla pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane dla celów firmowych oraz prywatnych z wyjątkiem:
a) samochodów osobowych;
b) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.
Częściowe odliczenie podatku VAT od paliwa od 1 lipca 2015 r.

W przypadku gdy przedsiębiorca wykorzystuje dla celów firmowych oraz prywatnych:
a) samochód osobowy;
b) inny niż samochód osobowy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w którym liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg
to będzie miał prawo do częściowego odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa w wysokości 50% ale dopiero od 1 lipca 2015 roku.  Do tego dnia nie będzie możliwe odliczenie podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie paliwa.