+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

wtorek, 30 wrzesień 2014 09:46

Odliczenie VAT od towarów montowanych w pojazdach samochodowych

Możliwość pełnego odliczenia podatku VAT wystąpi gdy w pojeździe wykorzystywanym do celów „mieszanych” (czyli do działalności gospodarczej i do celów prywatnych) zostanie zamontowany towar, którego przeznaczenie obiektywnie wskazuje, że może być on wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Przykładem takich towarów mogą być taksometry montowane w taksówkach. Pełne prawo do odliczenia podatku VAT będzie również przysługiwało w odniesieniu do wydatków poniesionych na usługi montażu, napraw i konserwacji, ściśle związanych z tymi towarami.
Podstawa prawna: art. 86a ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT

Przykład:
Podatnik nabył bagażnik dachowy w celu zamontowania go na pojeździe wykorzystywanym do celów ‘mieszanych”. Biorąc pod uwagę fakt, że tego typu towar może być wykorzystywany również do celów prywatnych nie można obiektywnie uznać w tym przypadku, że przeznaczenie zakupionego bagażnika obiektywnie wskazuje na wykorzystywanie go wyłącznie do działalności gospodarczej. Zatem z tytułu zakupu bagażnika dachowego podatnikowi nie przysługuje w opisanym przypadku pełne odliczenie podatku.

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl

Najnowsze artykuły