+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

wtorek, 30 wrzesień 2014 09:23

Odliczenie VAT za parkingi i autostrady

Nowe zasady dotyczące odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi weszły w życie 1 kwietnia 2014 r. Do końca nie było jasne jak podatnicy mają interpretować nowe przepisy w stosunku do opłat parkingowaych oraz za przejazdy autostradą.

Eksperci twierdzą, że opłaty za przejazd autostradą i za parking są wydatkiem z tytułu używania autostrad lub miejsc parkingowych, a nie samochodu. Stanowisko Ministerstwa Finansów jest jednak odmienne. W odpowiedzi na interpelację poselską nr 27172 w sprawie odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do celów mieszanych Ministerstwo Finansów odpowiada:


"Katalog wydatków związanych z pojazdami samochodowymi określa art. 86a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Zgodnie z pkt 3 ww. przepisu do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się m.in. „wydatki dotyczące nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów”.

Wydatki dotyczące nabycia usług związanych z używaniem pojazdu to wszelkie wydatki poniesione w związku z wykorzystywaniem tego pojazdu dla potrzeb podatnika. Zatem wydatki (...)  poniesione za przejazd autostradą oraz za parking, mieszczą się również w pojęciu wydatków związanych z używaniem pojazdu samochodowego, gdyż nierozerwalnie związane są z używaniem konkretnego pojazdu i same bez istnienia pojazdu jako takie nie mają racji bytu.

Mając na uwadze powyższe przepisy w sytuacji, gdy przejazd autostradą czy też parking związany jest z pojazdem samochodowym wykorzystywanym przez podatnika do celów „mieszanych”, to od takiego wydatku przysługuje prawo do odliczenia podatku w wysokości 50%."

Najnowsze artykuły