+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

środa, 12 luty 2014 07:22

Sprzedaż środka trwałego – podatek VAT

Od 1 stycznia 2014 roku zmieniły się przepisy dotyczące podatku VAT przy sprzedaży środków trwałych. W latach ubiegłych przy wystawianiu faktury VAT sprzedaży środka trwałego można było zastosować stawkę zwolnioną przy spełnieniu kilku warunków. Środek trwały musiał spełniać ustawową definicję towaru używanego oraz w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Po nowelizacji ustawy o VAT wykreślono art. 43 ust.2 (definicja towaru używanego) oraz zmieniono art. 43 ust. 1 pkt 2. Obecnie przybrał on następującą postać: zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Obecnie zgodnie z zaktualizowanym przepisem ustawy stawkę zwolnioną przy sprzedaży środka trwałego mogą zastosować przedsiębiorcy, u których dany środek trwały był wykorzystywany wyłącznie przy działalności zwolnionej z podatku VAT, czyli np. usługi ubezpieczeniowe. Zatem nawet w przypadku gdy przedsiębiorca w przeszłości nie posiadał prawa do odliczenia podatku naliczonego (np. zakup środka trwałego ze stawką zwolnioną) teraz nie ma prawa zastosować stawki zwolnionej lecz musi zastosować odpowiednią stawkę podatku przy sprzedaży tego środka.

Najnowsze artykuły