+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

środa, 05 luty 2014 07:39

Ulga internetowa za 2013 rok – zmiany w PIT Wyróżniony

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z z 24 października 2012 roku wprowadziła m.in. nowe regulacje dotyczące tzw. ulgi internetowej. Zmiany zaczęły obowiązywać od początku zeszłego roku, dlatego składając zeznanie roczne PIT za rok 2013 należy sprawdzić czy przypadkiem nie straciliśmy możliwości odliczania ulgi internetowej, ponieważ została ona mocno ograniczona.

Podstawa prawna, dzięki której możliwe jest odliczenie ulgi internetowej to art .26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W artykule tym jest mowa o możliwości odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Tak więc maksymalny limit odliczeń nie uległ zmianie w porównaniu z latami ubiegłymi i wciąż wynosi 760 zł. Lecz w trakcie prac nowelizujących ustawodawca umieścił zapis (art. 26 ust. 6h), w którym ogranicza czasowo korzystanie z ulgi internetowej. Zgodnie z ustawą ulga przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

Oznacza to, że jeśli podatnik skorzystał z ulgi internetowej w przeszłości np. w 2010 roku to ostatnim rokiem, w którym przysługiwało mu prawo do odliczenia był rok 2012. Za rok 2013 traci prawo do ulgi.

Przepisy przejściowe do ustawy dały możliwość po raz ostatni do odliczenia ulgi za rok 2013 osobom, które w 2012 roku dokonały odliczeń ale tylko w przypadku gdy zrobiły to po raz pierwszy. Natomiast pełne prawo do odliczeń mają osoby, które dokonują go w 2013 roku po raz pierwszy. Należy dodać, że mają do tego prawo jedynie w zeznaniu podatkowym za rok 2013 i w przyszłym roku składając zeznanie za rok 2014 (ograniczenie do dwóch kolejnych lat od pierwszego roku skorzystania z ulgi).

Należy zauważyć, że ustawa nie wiąże wydatków poniesionych na usługę internetową z gospodarstwem domowym, ale z konkretnym podatnikiem, który ponosi z tego tytułu koszty. Dlatego możliwe jest przepisanie umowy internetowej np. w przypadku małżeństwa na to z małżonków, które do tej pory nie korzystało z ulgi internetowej. Daje to możliwość skorzystania z ulgi w kolejnych dwóch okresach rozliczeniowych. Ważne jest, aby prawidłowo udokumentować kto faktycznie ponosił wydatki za użytkowanie sieci Internet oraz na kogo zostały wystawione faktury. Dodatkowo należy podkreślić, że ulga internetowa obejmuje jedynie wydatki na usługę internetową, a nie wydatki na instalację, przyłączenie, rozbudowę czy serwis sieci Internet.

Najnowsze artykuły