+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

wtorek, 20 maj 2014 06:56

Zakres danych na fakturze uproszczonej

Ustawa o podatku od towarów i usług daje możliwość wystawiania uproszczonych faktur VAT. Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT jeśli kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, podatnik może nie wykazywać na fakturze określonych informacji.

W przypadku gdy kwota transakcji nie przekracza 450 zł (lub 100 euro) faktura nie musi zawierać:

 • imienia i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu
 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonywanych usług,
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto),
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto),
 • stawki podatku,
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Dane te nie muszą być wyszczególnione na fakturze, pod warunkiem umieszczenia danych pozwalających określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Faktur uproszczonych nie można stosować jeżeli transakcje dotyczą:

 • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • dostawy towarów i świadczenia usług, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do
 • zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika.

Podsumowując, podatnik ma prawo do skorzystania z możliwości wystawiania uproszczonej faktury gdy kwota transakcji nie przekracza 450 zł, jednak nie jest to jego obowiązkiem. To od podatnika zależy czy na fakturze wyszczególni pełny zakres daych jak na stadardowej fakturze czy zakres skrócony.

Najnowsze artykuły