+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 942
Tuesday, 14 October 2014 11:48

Zakup paliwa za granicą w kosztach firmy

Zakup paliwa za granicą w kosztach firmy

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w związku z podróżą służbową może zaliczyć do kosztów działalności wydatki poniesione na zakup paliwa za granicą. Zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zatem prawidłowo udokumentowany zakup paliwa za granicą może stanowić koszt uzyskania przychodów.

Zagraniczny zakup paliwa związany z podróżą służbową nie jest dla podatnika wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ani też importem usług. Podatek VAT został uregulowany za granicą dlatego nie można go w żaden sposób odliczyć w Polsce. Wydatek na zakup paliwa można jednak w całości (razem z podatkiem VAT) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Prawidłowa dokumentacja

Paragon fiskalny wydany przez zagraniczną stację benzynową może być dowodem księgowym, na podstawie którego podatnik może wykazać w PKPiR w poz. 13 poniesiony wydatek (§ 14 ust. 5 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów). Zgodnie z § 14 ust. 4 rozporządzenia, paragon musi być odpowiednio opisany. Na odwrocie paragonu podatnik musi wpisać swoje nazwisko (nazwę zakładu), adres oraz rodzaj (nazwę) zakupionego towaru. Ponadto na paragonie musi znaleźć się data i stempel (oznaczenie) jednostki wydającej paragon, określenie  ilości, ceny jednostkowej oraz wartości, za jaką dokonano zakupu.

Przeliczenie waluty obcej na złote

Wartość wykazana na paragonie fiskalnym w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (art. 11a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).