+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

poniedziałek, 31 marzec 2014 06:42

Zmiany w formularzach NIP

Od 9 kwietnia będą obowiązywać nowe wzory formularzy NIP oraz ZAP-3. Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych. Zmiany mają charakter techniczny, nowe formularze nie będą różnić się wiele od obecnie obowiązujących.

Nowe wzory dotyczą formularzy:

  • NIP-2: zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem,
  • NIP-7: zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem,
  • ZAP-3: zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.


Do formularza NIP-2 obowiązywać będą nowe wzory załączników: informacji o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu (NIP-2/A) oraz informacji o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (NIP-D) .

W nowym rozporządzeniu zrezygnowano również z załączników NIP-B (informacji o rachunkach bankowych) oraz NIP-C (informacji o miejscach prowadzenia działalności). Rezygnacja z formularza NIP-B i NIP-C podyktowana jest umożliwieniem z dniem 1 lipca 2013 r. osobom fizycznym będącym podatnikami złożenia formularza NIP-7 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a tym samym wykorzystaniem możliwości interaktywnych formularzy poprzez dodawanie (bez zmiany numeracji pozostałych pozycji formularza) w miarę potrzeb wierszy w zakresie informacji dotyczących rachunków bankowych i miejsc prowadzenia działalności.

Nowe wzory formularzy będą obowiązywać od 9 kwietnia, z tym dniem traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. Nr 298, poz. 1765 oraz z 2012 r. poz. 1369).

Najnowsze artykuły