+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

środa, 25 czerwiec 2014 09:29

Zwolnienie z obowiązku ewidencji przebiegu pojazdów

Z dniem 1 czerwca 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Rozporządzenie to rozszerza listę przypadków wymienionych w ustawie o VAT.

Zwolnienie z prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów – ustawa o VAT

W ustawie o VAT wyszczególniono przypadki pojazdów samochodowych dla których nie stosuje się ewidencji przebiegu pojazdów (art. 86a ust. 5 ustawy o VAT) . Są to pojazdy samochodowe przeznaczone wyłącznie do odprzedaży, sprzedaży - w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika, oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Należy zwrócić uwagę, że odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów musi stanowić przedmiot działalności podatnika. Dodatkowo zwalnia się z prowadzenia ewidencji te pojazdy samochodowe w odniesieniu do których kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT lub podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Zwolnienie z prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów – rozporządzenie MF

Zgodnie z nowym rozporządzeniem warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi o przeznaczeniu:

  1. pomoc drogowa, mających nadwozie konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów,
  2. pogrzebowy, innych niż określone w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (Dz. U. poz. 407), jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej podatnika wykorzystującego te pojazdy są usługi pogrzebowe,
  3. bankowóz – wyłącznie typu A i B, innych niż określone w § 2 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej podatnika wykorzystującego te pojazdy jest transport wartości pieniężnych

– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla tych przeznaczeń.

Najnowsze artykuły