+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 942
Poradnik podatnika

Poradnik podatnika

Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym koszty noclegów Pracowników (zatrudnionych na stanowiskach przedstawicieli handlowych) Spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodów? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz.…
Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć odpowiednio płatnikowi zasiłku albo płatnikowi składek w ciągu 7 dni od daty otrzymania. Przy ustalaniu terminu 7 dni nie uwzględnia się dnia, w którym ubezpieczony otrzymał zaświadczenie lekarskie. Jako datę otrzymania zaświadczenia lekarskiego przyjmuje się datę wystawienia zaświadczenia przez…
Z dniem 1 czerwca 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Rozporządzenie to rozszerza listę przypadków wymienionych w ustawie o VAT.Zwolnienie z prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów – ustawa o…
Interpretacja ogólna Nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426 Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie możliwości zaliczenia, w określonych warunkach, przychodów wymienionych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście do źródła – działalność gospodarcza Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.…
Komunikat w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2014 r. 26 maja 2014 r. został ogłoszony i z tym dniem wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 61/13, w którym Trybunał orzekł, iż "art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach…