Nasza Kancelaria specjalizuje się  usługach w zakresie prowadzenia księgowości, kadr i płac, a także doradztwa gospodarczo-finansowego i podatkowego dla wszystkich podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i prawnych.

Zapraszamy do kontaktu w celu opracowania indywidualnej oferty idealnie dostosowanej do potrzeb Twojej firmy.

Szczegółowy zakres usług poszczególnych działów naszej Kancelarii:

Rachunkowość

 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • sporządzanie zestawienia obrotów i sald,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży vat,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie sprawozdania rocznego.

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów (PKPIR)

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • ewidencja dokumentów w PKPiR,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży vat,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie zeznania rocznego.

Kardy i płace

 • obsługa kadr,
 • sporządzenie list płac,
 • sporządzenie deklaracji ZUS,
 • obsługę podstawowych szkoleń BHP,
 • sporządzenie deklaracji PIT-8, PIT-11,
 • doradztwo kadrowo-płacowe.

Usługi dodatkowe

 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • sporządzenie zasad obiegu dokumentów w firmie,
 • wprowadzenie zasad dekretowania i archiwizacji dokumentów fiansowo-księgowych,
 • wdrożenie systemu fiansowo-księgowego (jeśli klient nie posiada własnego),
 • doradztwo finansowo-podatkowe (kontrola skarbowa, sprawy pracownicze, badanie bilansu),
 • opracowanie dodatkowych regulaminów,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 • sporządzanie rozliczenia rocznego,
 • wyprowadzenie zaległości podatkowych, kadrowo-płacowych i innych na życzenie klienta.